Aurel Popčák

Rating a informácie o Aurel Popčák

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre Aurel Popčák 12682 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 119843. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 86.1746% spoločností je horších ako Aurel Popčák.

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti Aurel Popč&aacute;k" href="http://aurel-popcak.sk-rating.com/">
   <img src="http://aurel-popcak.sk-rating.com/aurel-popcak.png" width="150" height="25" alt="Rating Aurel Popč&aacute;k" />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating Aurel Popčák

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia